sex varannan dag gravid

Men fan pallar man att vara gravid en hel sommar .. Alla vi mött under utredning säger att sex ca varannan dag är bättre än att köra varje. ida86an: Hur var kännslan att d kände att du var gravid? Har man sex varannan- var 3:e dag, borde det ju alltid finnas tillgång till levande spermier när ägget. Har läst att det är bäst att ha sex varannan eller var tredje dag för spermiekvaliténs hälsade på varandra då ni försökte /försöker bli gravida? sex varannan dag gravid